Cine suntem noi?

Scopul existenţei Misiunii Vox Dei este implicarea în a instrui, încuraja şi a oferi materiale pentru toţi liderii spirituali ai bisericilor care promovează doctrinele şi învăţăturile lui Dumnezeu – aşa cum sunt ele interpretate de teologii şi învăţătorii noştri biblici.

Fondatorii acestei organizaţii sunt descendenţi a unor familii creştine Baptiste din România, care în prezent locuiesc în Statele Unite ale Americii. Strămoşii noştri au primit credinţa, prin mila lui Dumnezeu, unii dintre ei plătind chiar preţul persecuţiei, au fost închişi, au rămas fără locuri de muncă şi şi-au pierdut drepturile cetăţeneşti. Această Misiune a fost înfiinţată cu scopul de a venii în ajutorul nevoilor actuale de înţelegere a principiilor şi învăţăturilor baptiste.


Scop şi viziune

Scopul organizaţiei Vox Dei Baptist Ministry este acela de a promova şi învăţa principiile doctrinare baptiste aşa cum ni le-au transmis părinţii noştri spirituali. John A. Broadus (1827 – 1895) spunea cândva:

Fraţilor, noi trebuie să predicăm doctrinele; să scoatem în evidenţă doctrinele; trebuie să ne întoarcem înapoi la doctrine. Mă tem că noile generaţii nu cunosc doctrinele aşa cum le ştiau părinţii noştri.

După 100 de ani, cuvintele sale încă răsună în inimile şi în urechile noastre. Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, învăţând şi formând noi lideri în bisericile noastre, care să cunoască şi să pătrundă Cuvântul Lui Dumnezeu, aşa cum ne-a fost dat.

Această misiune derulată prin Capela Baptistă „Vox Dei”, implicit, prin site-ul „Vox Dei”, îşi are sediul în statul New York, iar Organizaţia Baptistă Internaţională „Vox Dei” are în vedere următoarele scopuri:

  • Organizarea de seminarii teologice pentru liderii spirituali din bisericile baptiste;
  • Expunerea Bibliei şi a doctrinelor pentru învăţătorii de Şcoală Duminicală;
  • Înţelegerea doctrinei pentru presbiteri şi diaconi;
  • Resurse complete pentru grupurile particulare de studiu biblic, expuse pe site;
  • Studii şi conferinţe biblice, consiliere spirituala pentru lideri;

Intenţionăm să colaborăm şi cu alte organizaţii axate pe studierea şi învăţarea Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru a deveni mai eficienţi în dezvoltarea studiilor şi materialelor folosite în orele de Şcoală Duminicală prin aprofundarea moştenirii doctrinelor baptiste şi aplicarea mesajului lui Dumnezeu în zilele noastre.

Viziunea noastră nu constă în a fi doar o organizaţie, ci în a oferi un sprijin real surorilor şi fraţilor din bisericile baptiste. Liderii slabi formează biserici slabe. Noi dorim să-i revigorăm pe liderii noştri spirituali prin încurajarea de a se întoarce la Biblie, de a rămâne neclintiţi în învăţăturile părinţilor noştri spirituali, şi de a ajuta la formarea de noi lideri pentru bisericile noastre. Seminariile şi institutele baptiste nu vor putea produce lideri puternici, dacă bisericile nu-i sprijină în procesul de formare de dinaintea seminariilor. Absenţa unor conducători puternici duce la golul pe care-l simţim astăzi, prin reducerea numărului de credincioşi care să lucreze în câmpul Evangheliei, predicând şi învăţând Cuvântul Lui Dumnezeu.

Având această viziune, noi dorim să schimbăm această realitate oferind sprijin învăţătorilor de Şcoală Duminicală, presbiterilor şi diaconilor, pentru ca aceştia sa-şi înţeleagă chemarea şi poziţia în Biserica lui Hristos. Lipsa profunzimii, politicile şi firea omenească produc presbiteri, diaconi şi învăţători de Şcoală Duminicala care nu dau dovadă de maturitate spirituală şi care nu sunt pregătiţi să devină liderii spirituali, chemaţi de Dumnezeu. Întorcându-ne la rădăcinile bisericii noastre vom ajuta şi încuraja conducătorii actuali să se întoarcă la principiile lui Dumnezeu, lăsând Duhul Sfânt să-şi desăvârşească lucrarea în inimile şi bisericile baptiste.


Mărturisirea de credinţă

Vox Dei Baptist Ministry, subscrie "Mărturisirii de credinţă baptistă de la Londra din 1689", aşa cum se prezintă ea în textele originale, ca declaraţie de credinţa care exprimă cea mai corectă doctrină ortodoxă baptistă. În această declaraţie noi avem o întruchipare teologică unitară, iar prin intermediul argumentelor biblice găsite în aceasta privinţă , noi vom fi pregătiţi să dăm oricând o motivaţie pentru nădejdea care exista în noi (1 Petru 3:15).

Ultima autoritate în tot ceea ce priveşte credinţa şi practicarea ei este şi va fi întotdeauna numai Biblia, iar noi acceptăm Mărturisirea de credinţă baptistă de la Londra din 1689, care este un sumar excelent al "lucrurilor crezute printre noi" (Luca 1:1) şi pe care o considerăm ca fiind o confirmare a credinţei, un mijloc de edificare în ce priveşte dreptatea şi soluţionarea diferitelor probleme, care pot apărea în relaţia dintre biserică si lucrare.


Fii alături de noi!

Dacă eşti interesat să ni te alături, dacă eşti chemat de Dumnezeu să fii conlucrător în acest domeniu, dorim să ne faci cunoscute intenţiile tale. Avem nevoie de câţiva credincioşi autentici pentru următoarele lucrări misionare:

  • Luptători în rugăciune. Rugăciunea este temelia lucrării noastre. Avem nevoie de oameni dedicaţi, care să mijlocească pentru lucrarea noastră, în special, dar şi pentru probleme specifice;
  • Corespondenţi. Datoria acestora constă în a scrie mărturii ale lucrării lui Dumnezeu din biserica sau frăţietatea de unde sunt. Nu suntem interesaţi atât de noutăţi sau ştiri, cât de mărturia lui Hristos în locul unde trăieşte reporterul. Ei trebuie să redacteze scurte mesaje lunare, eventual însoţite de fotografii care să ateste mărturia frăţietăţii în care trăieşte reporterul, în contextul Bisericilor Baptiste.
  • Traducători. Avem nevoie de traducători din engleză în română. Avem o serie de traducători care colaborează cu noi, însă numărul acestora este insuficient. Dispunem de un program cu plată şi de un program voluntar de câteva ore pe lună (3-5 ore pe lună). Dacă eşti interesat, trimite un mesaj, solicitând mai multe informaţii;
  • Editori. Menirea acestora este de a verifica şi de a corecta lucrările traduse sau articolele care ne sunt trimise pentru publicaţie sau pentru site.

Daca doriţi să faceţi parte din această lucrare, contactaţi-ne folosind pagina de contact. Daca doriţi sa aflaţi mai multe despre noi, scrieţi-ne. Dacă aveţi îngrijorări, probleme de consiliere sau alte lucruri în privinţa cărora noi am putea să vă asistăm, vă rugam scrieţi-ne. Fie ca Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, să vă dăruiască multe binecuvântări cereşti.

Caută în siteTurneu Vox Dei 2009


Versetul Zilei


.:| Copyright © 2009-2012 Misiunea Vox Dei |:. Toate drepturile rezervate .:| Site redesigned by NLN |:.